Onderzoeksopzet in de vorm van een lopend betoog – Yvonne

Yvonne van de Glind
JDE-D06
529 woorden

Het onderwerp wat ik moet gaan analyseren is documentaire/reportage. Ik heb ervoor gekozen me te richten op documentaires. Hetgene waar ik mijn onderzoek om wil laten draaien is waar de scheiding ligt tussen of een documentaire werkelijk documentaire is of dat het een fictief verhaal wordt. Ik ben heel benieuwd waar die scheidingslijn ligt. Wat ik verder wil onderzoeken is in hoeverre documentaires zich hieraan houden. Die vragen zullen de lijdende draad worden door mijn hele onderzoek. Maar omdat dit nog een beetje breed is heb ik 3 vragen die daaronder vallen. Het antwoord van die drie deelvragen geeft dan het antwoord op de hoofdvraag. Het eerste wat ik me bij de hoofdvraag afvroeg was welke regels er bestaan bij het maken van documentaire? Ten tweede vroeg ik me af wat de kritiek is op in hoeverre filmmakers zich aan die ‘regels’ moeten houden. Bij de derde vraag zal ik me veel meer gaan richten en veel meer in de praktijk analyseren. Er zijn namelijk 2 documentaires die ik op het eerste gezicht heel erg op het randje vond liggen van wel niet documentaire en die zou ik in dit onderzoek nader willen bekijken. Deze documentaires zijn ‘Twin Sisters’ en ‘The Special Need’. De derde deelvraag is dus ook erg voor de hand liggend, en wel; in hoeverre kunnen we stellen dat die films wel of niet een documentaire zijn.

Het onderwerp is relevant omdat de discussie over wat er mogelijk is binnen documentaire actueel is. Eigenlijk is deze discussie al tijden actueel omdat er altijd voor beide kanten veel te zeggen valt. Ik heb het ook steeds over ‘regels’ maar die kan ik liever richtlijnen noemen omdat er over die lijn tussen documentaire en fictie niet perse heel veel vast staat. Veel verschillende mensen hebben daar een eigen kijk op en dit zal ook zeker van de ene tot de andere filmmaker verschillen. Verder zijn de twee films die ik wil gaan analyseren zeer recent uitgebracht en daarom des te relevant.

Over documentaires zijn al veel onderzoeken gedaan. Dit voorgaande onderzoek kan ik erg makkelijk gebruiken bij deze en dat is de eerste bron die ik raadpleeg, scripties. Zo heb ik bijvoorbeeld al een scriptie gevonden wat een onderzoek is naar het gebruik van retorica in twee Nederlandse documentaires. In deze scriptie komt naar voren in hoeverre de makers gebruik maken van retorische strategieën om de kijker te overtuigen van hun persoonlijke visie op de werkelijkheid. Ik hoop nog meer van dit soort scripties te kunnen vinden[1]. Ook zal ik gebruik maken van boeken, het eerste boek wat ik gevonden heb heet ‘Documentaire Informatiesystemen’[2]. Hierin worden de ‘regels’ ook gegeven en uitgelegd. Dit boek heb ik al tot mijn beschikking want het valt te vinden op het internet. Verder zal ik aan bronnen in mijn onderzoek nog gebruik maken van Scholar Google en de database van de HU. De primaire bronnen die ik gebruik zijn de films ‘Twin Sisters’[3] en ‘The Special Need’[4].


[1] http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/8209
[2] K. van der Meer. NBD Biblion Publishers, 2002
[3] Mona Friis Bertheussen (regie), 2013
[4] Carlo Zoratti (regie), 2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s