Blog 4 Production design en montage – Ninah Baatenburg de Jong

Blog 4 – Production design en montage

Production design en montage zijn twee aspecten van een film die bijdragen aan hoe de film overkomt. Zo kan er een bepaalde sfeer gecreëerd worden. Production design is eigenlijk alles wat je op de film zien (mise en scene) denk hierbij aan decor, kleding/kostuums en make up. Montage houdt grof gezegd in hoe de beelden aan elkaar zijn “geplakt”, de ordening van beeld dus. Deze twee aspecten samen zorgen voor een andere beleving van de film. Als voorbeeld neem ik de verfilming van Alice in wonderland(2010).

Een film waar de art director zijn handen aan vol heeft gehad. Zo zijn er veel prachtige gedetailleerde kostuums te zien. En is het wisselende decor vaak adembenemend. Zo word je als kijker mee gezogen in het verhaal, met dank aan het production design.

Je word als kijker mee genomen naar fantasie wereld. De sfeer is dromerig en vervreemdend. Los van het decor en de kostuums , word de sfeer mede bepaald door de montage. Door de vloeiende overgangen, ook wel Steadicam genoemd, word de dromerig sfeer versterkt.

Er vind ook een duidelijk sfeer verandering plaats. In het eerste bedrijf van de film, waar de Red queen nog aan de macht is alles vrijwel donker en somber. Wanneer Alice de queen heeft verslagen, veranderd de sfeer in de film. Er worden lichtere en heldere kleuren gebruikt. De sfeer word hierdoor vrolijker  en minder grimmig.

Wat betreft de montage, deze word ook aangepast aan de had van het verhaal in de film. Tijdens het gevecht met Red qeeun bijvoorbeeld. Daar Is de montage snel en met veel verschil tussen de shots.

Production design en de montage zijn dus van essentieel belang voor het ondersteunen van het verhaal. Het maakt de film realistischer en laat je als kijker meer mee slepen.

Ninah Baatenburg de Jong

Advertisements

Blog 2 Narrativiteit & intertekstualiteit – Ninah Baatenburg de Jong

Aside

Blog 2 – Narrativiteit en intertekstualiteit

Narrativiteit

Narrativiteit is een aanduiding voor het verhalende karakter van een tekst/verhaal. Het woord ‘narratie’ betekent dan ook verhalend en/of vertellend. Een narratief is dus een verhaal. Verhalen worden vaak gekenmerkt door een bepaalde structuur. In de meeste gevallen wordt een verhaal gekenmerkt door een begin, midden en einde. Meestal begint een verhaal bij het begin, maar dit hoeft niet. Je kan ook beginnen bij het midden of het einde, zolang het uiteindelijk maar wel weer een logisch verhaal wordt.

De basisstructuur waar de meeste speelfilms op gebaseerd zijn is de klassieke driedeling. Deze structuur ontstond al in de oudheid. Vrijwel alle speelfilms houden zich hieraan.

Maar wat houdt die klassieke driedeling nu in? Eigenlijk wil het alleen maar zeggen dat elk verhaal een begin, midden en een einde heeft. Toch is dit belangrijker dan dat het in eerste instantie lijkt. Zodra een film afwijkt van die basisstructuur krijgt de kijker een bevreemdend gevoel, alsof er iets niet klopt. Het is dus zeker van belang dat het begin, midden en einde kloppen.

Deze driedeling gaat als volgt:

1. Eerste akte: expositie

  • Plotpoint #1

2. Tweede akte: ontwikkeling

  • Plotpoint #2

3. Derde akte: ontknoping

  • Climax

Intertekstualiteit

Intertekstualiteit is het verwijzende deel van een film naar een beeld of tekst. Dit betekend dus dat er een bepaald deel of scene is overgenomen/geciteerd uit een andere bron.

Dit komt heel vaak voor in films en series. Denk bevoordeeld aan Family guy of Southpark. Waar ze vaak bekende mensen nagedaan of voor gek gezet. Zoals hieronder zijn de kids van Southpark verkleed als “the Avengers”. Ze kopiëren als het waren iets uit een andere bron.

1612-a-nightmare-on-facetime-2the-avengers-1235-wallmages

Het is zeker voor dit blok handig om je verdiept te hebben in deze twee onderwerpen. Als je beide begrippen goed snapt en ook kan toepassen, zou het uiteindelijk resulteren in een beter verhaal van je film bijvoorbeeld. Zodra je van de basisstructuur afstap krijgt de kijker al snel een vervreemdend gevoel. En je wilt het liefst je boodschap zo goed mogelijk overbrengen/communiceren.

Ninah Baatenburg de Jong, JDE-D06

Blog 1 Semotiek – Ninah Baatenburg de Jong

Blog 1 – Semiotiek

We doen het dagelijkse zonder dat we het door hebben. Het decoderen van codes, oftewel het begrijpen van tekens.

Als je je mobieltje hoort piepen en je ziet dit symbool:

Whatsapp-Icon-LogoDan weten we allemaal wat het betekend; je hebt een Whatsapp bericht.

Deze tekens brengen allemaal een boodschap met zich mee. Zo geeft het geluid van je telefoon aan dat er een melding binnen is gekomen, waardoor jij op je mobieltje gaat kijken. En door het Whatsapp symbool weet je wat voor melding/bericht het is.

De tekens, die we in het dagelijks leven ontvangen, hoe we deze decoderen/interpreteren heeft allemaal te maken met semiotiek. Semiotiek houdt zich dan ook bezig met de studie naar beeldtaal, het interpreteren van beeld en geluid.

Om deze tekens te kunnen begrijpen heb je de juiste kennis nodig, zo moet je bijvoorbeeld weten dat groen staat voor doorrijden en rood voor stoppen. Ook moet het teken in de context gezien worden om het goed te kunnen decoderen.

Semiotiek kun je volgens Peirce onderverdelen in drie soorten tekend: indexicale, iconische en symbolische tekens.

  • Een indexicaal teken is een teken dat verwijst naar iets. Zo verwijst rook vaak naar vuur en jeuk op je hoofd kan verwijzen naar luizen.
  • Een iconisch teken is een teken dat vergelijkend is. Zo staat een mannetje op de wc voor een man en een vrouwtje voor een vrouw.
  • Een symbolisch teken is een teken dat je associeert met iets. Zo heb je als kind al geleerd dat je bij een rood stoplicht moet stoppen. Rood associeer je dus met stoppen.

Juist voor CMD’ers is semiotiek van groot belang. Als je weet hoe mensen tekens interpreten kun je hierop inspelen. Hierdoor snappen andere ook jou boodschap die je wilt communiceren/overbrengen. Het is dus zeker van essentieel belang dat je als CMD’er weet hoe je het beste een bepaalde boodschap communiceert naar de buitenwereld.

Ninah Baatenburg de Jong, JDE-D06

Blog 5 – Narrativiteit en interteksualiteit (Ilayda Tomruk)

Narrativiteit en interteksualiteit

Narrativiteit is de eigenschap van teksten om een verhaal in zich te hebben. Term uit de narratologie of verteltheorie voor de manier waarop een tekst als vertelde tekst kan worden beschreven. De narrativiteit wordt daarbij bepaald door de onderlinge relaties binnen de tekst zelf, de betekenis van die tekst en de geschiedenis of reeks gebeurtenis.

Intertekstualiteit is het verschijnsel dat literaire teksten echo’s bevatten van andere (literaire) teksten. Wij lezen en schrijven in een “intertekst”, in een culturele, maatschappelijke en literaire traditie die in teksten is vastgelegd. Eenvoudig gesteld gaat het om de invloed die uitgaat van vroegere teksten en op welke manier daar creatief mee wordt omgegaan.

Intertekstuele verbanden kunnen min of meer zichtbaar in de tekst aanwezig zijn: als citaat, als (literair) motto, als allusie. In sommige gevallen is de intertekstualiteit verborgen of wordt ze door de ‘auteur’ zelfs ontkend (plagiaat).

Narrativiteit

Verhaal

– Protagonist (hoofdrolspeler), antagonist (tegenstander)

– Begin – midden – eind

– Helper, climax, plaats

Narratief

–       Een verhaal waarin personages voorkomen die handelingen verrichten.

–       Deze handelingen nemen een bepaalde tijdsduur in beslag en spelen zich af in een ruimte en een tijd.

Story: het hele verhaal, zoals het in chronologische volgorde heeft plaatsgevonden. Inclusief de gebeurtenissen die we niet direct zien, maar wel bij het verhaal en de verhaalwereld horen.

Plot: de specifieke volgorde waarin alle verhaalelementen worden gepresenteerd. De plot is alles zoals het gepresenteerd wordt.

Basis elementen van een conventioneel verhaal:

1)    een held

2)    wil iets en..

3)    onderneemt actie, maar…

4)    komt een conflict tegen.

5)    Dit leidt tot een climax (hoogtepunt v/e verhaal) en tenslotte

6)    Een oplossing.

Interteksualiteit

“intertextuality is not theft – it is the inevitable state of all art. Any film builds on (and from) what has gone before.”

Hunt, et.al.,71)

Dankzij “The 17 stages of Joseph Cambell’s monomyth”, wordt interteksualiteit duidelijk uitgelegd.

Image

Semiotiek – Ilayda Tomruk

Semiotiek

Semiotiek houdt in dat tekens en elementen een betekenis dragen. Alles kan een teken zijn. Het teken verwijst naar een object en zet aan tot interpretatie.

Twee begrippen zijn van belang bij semiotiek: dennotatie en connotatie. Hier kom ik later op, bij deelvraag 2.

Semiotiek heeft drie vragen die van belang zijn, om iets te analyseren of te onderzoeken wat met semiotiek te maken heeft, kun je gebruikmaken van de drie vragen.

De vragen:

–       Wat betekent het wat we zien?

–       Welke symbolen herkennen we?

–       Hoe komt het dat we dat weten?

Je kunt semiotiek om het makkelijker te maken ook zo bekijken:

Het gebruik van tekens -> de betekenissen van tekens -> de codes die de verbinding vormen tussen tekens en hun betekenissen.

Twee begrippen zijn van belang bij semiotiek: dennotatie en connotatie.

Denotatie is de eerste betekenislaag (denotatieve betekenis), herkennen wat er wordt afgebeeld.

Connotatie is de tweede betekenislaag (vertoont doorgaans veel variatie) en gaat om de gevoelswaarde. Gaat om het begrijpen en waarderen van het afgebeelde.

Er zijn drie tekens van belang bij semiotiek.

Icoon, index, symbool

–       Icoon verwijst naar een overeenkomst of gelijkenis (lijkt op de werkelijkheid (het mogelijke, het potentiële).

–       Index verwijst naar een existentiële relatie in ruimte en/of tijd (verwijst naar een object/subject (het bestaande)).

–       Symbool verwijst naar een afspraak of een conventie (het algemeen-geldige). Voorbeeld: logo van een merk, naar een merk,. Bijvoorbeeld Pink Ribbon= borstkankerstichting.

Ilayda Tomruk, JDE-D06

 

Artikel relevante podium – Ilayda Tomruk

Het relevante podium voor mijn analyse opdracht, ook wel de doelgroep te noemen zijn vooral HBO studenten die het onderwerp semiotiek iets duidelijker uitgelegd willen met een voorbeeld. Waarschijnlijk weten ze al wel vaag wat semiotiek betekent, maar nog niet hoe het wordt toegepast en alle belangrijke dingen in de achtergrond. Ook wordt er uitgelegd wat er belangrijk is bij semiotiek en welke termen er nog meer bij horen.

Ilayda Tomruk, JDE-D06

Blog 4 – Framing en beeldmanipulatie

Framing is een overtuigingstechniek in communicatie. De techniek bestaat eruit woorden en beelden zo te kiezen, dat daarbij impliciet een aantal aspecten van het beschrevene worden uitgelicht. Deze uitgelichte aspecten helpen om een bepaalde lezing van het beschrevene of een mening daarover te propageren. Zowel in de politiek als in de reclame wordt framing bewust (en onbewust) ingezet.

Onder beeldmanipulatie wordt verstaan het aanbrengen van veranderingen in een afbeelding. Beeldmanipulatie is strikt genomen hetzelfde als beeldbewerking. Het woord beeldmanipulatie wordt echter meer gebruikt in de zin van het wijzigen, verwijderen of toevoegen van afzonderlijke beeldelementen in een bepaalde afbeelding.

Image 

Nu weten we wat framing en beeldmanipulatie inhouden. Ze betekenen ongeveer hetzelfde. Op de foto zien we dezelfde auto van het merk Chrysler op twee manieren getoond. Als we naar de bovenste plaatje kijken, zien we een witte auto met een achtergrond die niet opvalt. Als dit in een reclame gebruikt zou worden, zou het waarschijnlijk niemand opvallen en niet interessant zijn. Maar als we naar de tweede plaatje kijken, zien we meteen veel verandering. De kleur van de auto is veranderd, de muur op de achtergrond is nu met graffiti en het belangrijkste waarschijnlijk voor de mannen is de vrouw op de voorgrond. De kleur van de auto is nu rood in plaats van wit. Het valt meteen op en je krijgt meteen de neiging om ernaar te kijken. De graffiti op de muur op de achtergrond geeft een “stoere” uitstraling wat ook meteen voor aandacht zorgt. Het betekent dus dat het een stoere auto is, of dat je stoer bent als je in een Chrysler rijdt. Ten slotte de vrouw op de voorgrond. Het doelgroep van een auto reclame zijn natuurlijk mannen. Een mooie vrouw krijgt meteen aandacht bij de mannen, ook dit zorgt dus voor aandacht en krijgen misschien sommige mannen het gevoel dat ze aandacht krijgen bij de vrouwen als ze in een Chrysler rijden.

Ilayda Tomruk, JDE-D06