Artikel relevant podium – Semiotiek

Voor mijn analyse opdracht heb ik besloten een reclame te analyseren. Dat heb ik gedaan om te onderzoeken of je semiotiek ook in een paar minuten kunt herkennen. Ik wist natuurlijk vantevoren al dat het kon, want semiotiek speelt overal een rol. Maar ik was benieuwd hoe snel ik semiotiek erin zou herkennen en hoe groot de rol van semiotiek erin was.

semio

Ik heb een reclame van Carlsberg geanalyseerd. Hij duurt 1:39 minuten. De Carlsberg reclame is een goed voorbeeld van een guerrilla marketing . Belgische bureau Duval Guillaume Modem vulde een bioscoop met intimiderend ogende mannen, die de look hebben van motorrijders. Velen zijn gespierd, hebben veel tattoos, ze zijn kaalgeschoren en kijken eng. In de hele zaal zijn er nog maar twee zitplekken vrij in het midden. De bioscoopbezoekers worden uitgedaagd om plaats te nemen. Zoals we in de reclame zien, durven velen de uitdaging niet aan te gaan. Maar wie het wel durven, krijgen een beloning. En dat is dus bier. Het kan in het begin lijken alsof de reclame niet relevant is voor bier drinken. Maar dat is het dus wel. Mensen vinden de reclame te gek en het is 2,5 miljoen keer bekeken na zes dagen geplaatst te zijn op YouTube. Carlsberg is een bekend merk , maar de mensen weten niet precies waar het merk voor staat. Het staat namelijk voor traditie, kwaliteit, goede smaak … en het maken van de juiste keuzes .

Om mijn hoofdvraag/conclusie te kunnen beantwoorden, heb ik drie deelvragen opgesteld. Mij hoofdvraag was: ”Hoe is de reclame van Carlsberg te analyseren door middel van denotatie en connotatie?”

Hierbij heb ik drie deelvragen opgesteld, namelijk:

– Wat heeft semiotiek te maken met de reclame?

– Zou de reclame ook kunnen bestaan zonder semiotiek?

– Welke verwijzing hoort bij de reclame?

Ten eerste heb ik onderzoek gedaan naar wat ‘semiotiek’ precies inhoudt. Hiervoor heb ik informatie uit boeken, internet en korte documentaires gehaald. Na onderzocht te hebben wat semiotiek is en antwoord gekregen te hebben op mijn eerste deelvraag, heb ik het toegepast in de reclame en ben ik gaan kijken met een ander oog. Als je namelijk veel kennis hebt over semiotiek, ga je het allemaal anders en veel gedetailleerder bekijken.Of ik de deelvraag: “Zou de reclame ook kunnen bestaan zonder semiotiek?” moest gebruiken in mijn analyse, was eerst een twijfelgeval. Het antwoord was namelijk simpelweg “nee”. Maar toen ben ik gaan kijken waarom dat niet kan en waarom semiotiek zo een belangrijke rol heeft in de reclame. Na dit gedaan te hebben ben ik allemaal dingen tegengekomen die je niet zou kunnen missen in de reclame van Carlsberg en alle andere reclames. Dus toen heb ik toch besloten om hem te gebruiken.Tekens zijn heel belangrijk in de semiotiek. In de reclame zijn er ook tekens. Het was in het begin lastig om te bepalen welk teken bij de reclame van Carlsberg hoorde. Daarom heb ik alle drie de tekens toegepast in de reclame en toen uiteindelijk het beste uitgekozen.Na al het onderzoek ben ik tot een conclusie gekomen. Die heb ik uitgewerkt d.m.v. mijn hoofdvraag. Werd het ook duidelijker voor me wat denotatie en connotatie nou precies inhouden.

Platform: een platform waar dit artikel geplaatst kan worden is bijvoorbeeld www.youtube.com/blogs/reclameblog of andere blogs waar reclame wordt geanalyseerd.

Advertisements

Blog 5 – Narrativiteit en interteksualiteit (Ilayda Tomruk)

Narrativiteit en interteksualiteit

Narrativiteit is de eigenschap van teksten om een verhaal in zich te hebben. Term uit de narratologie of verteltheorie voor de manier waarop een tekst als vertelde tekst kan worden beschreven. De narrativiteit wordt daarbij bepaald door de onderlinge relaties binnen de tekst zelf, de betekenis van die tekst en de geschiedenis of reeks gebeurtenis.

Intertekstualiteit is het verschijnsel dat literaire teksten echo’s bevatten van andere (literaire) teksten. Wij lezen en schrijven in een “intertekst”, in een culturele, maatschappelijke en literaire traditie die in teksten is vastgelegd. Eenvoudig gesteld gaat het om de invloed die uitgaat van vroegere teksten en op welke manier daar creatief mee wordt omgegaan.

Intertekstuele verbanden kunnen min of meer zichtbaar in de tekst aanwezig zijn: als citaat, als (literair) motto, als allusie. In sommige gevallen is de intertekstualiteit verborgen of wordt ze door de ‘auteur’ zelfs ontkend (plagiaat).

Narrativiteit

Verhaal

– Protagonist (hoofdrolspeler), antagonist (tegenstander)

– Begin – midden – eind

– Helper, climax, plaats

Narratief

–       Een verhaal waarin personages voorkomen die handelingen verrichten.

–       Deze handelingen nemen een bepaalde tijdsduur in beslag en spelen zich af in een ruimte en een tijd.

Story: het hele verhaal, zoals het in chronologische volgorde heeft plaatsgevonden. Inclusief de gebeurtenissen die we niet direct zien, maar wel bij het verhaal en de verhaalwereld horen.

Plot: de specifieke volgorde waarin alle verhaalelementen worden gepresenteerd. De plot is alles zoals het gepresenteerd wordt.

Basis elementen van een conventioneel verhaal:

1)    een held

2)    wil iets en..

3)    onderneemt actie, maar…

4)    komt een conflict tegen.

5)    Dit leidt tot een climax (hoogtepunt v/e verhaal) en tenslotte

6)    Een oplossing.

Interteksualiteit

“intertextuality is not theft – it is the inevitable state of all art. Any film builds on (and from) what has gone before.”

Hunt, et.al.,71)

Dankzij “The 17 stages of Joseph Cambell’s monomyth”, wordt interteksualiteit duidelijk uitgelegd.

Image

Semiotiek – Ilayda Tomruk

Semiotiek

Semiotiek houdt in dat tekens en elementen een betekenis dragen. Alles kan een teken zijn. Het teken verwijst naar een object en zet aan tot interpretatie.

Twee begrippen zijn van belang bij semiotiek: dennotatie en connotatie. Hier kom ik later op, bij deelvraag 2.

Semiotiek heeft drie vragen die van belang zijn, om iets te analyseren of te onderzoeken wat met semiotiek te maken heeft, kun je gebruikmaken van de drie vragen.

De vragen:

–       Wat betekent het wat we zien?

–       Welke symbolen herkennen we?

–       Hoe komt het dat we dat weten?

Je kunt semiotiek om het makkelijker te maken ook zo bekijken:

Het gebruik van tekens -> de betekenissen van tekens -> de codes die de verbinding vormen tussen tekens en hun betekenissen.

Twee begrippen zijn van belang bij semiotiek: dennotatie en connotatie.

Denotatie is de eerste betekenislaag (denotatieve betekenis), herkennen wat er wordt afgebeeld.

Connotatie is de tweede betekenislaag (vertoont doorgaans veel variatie) en gaat om de gevoelswaarde. Gaat om het begrijpen en waarderen van het afgebeelde.

Er zijn drie tekens van belang bij semiotiek.

Icoon, index, symbool

–       Icoon verwijst naar een overeenkomst of gelijkenis (lijkt op de werkelijkheid (het mogelijke, het potentiële).

–       Index verwijst naar een existentiële relatie in ruimte en/of tijd (verwijst naar een object/subject (het bestaande)).

–       Symbool verwijst naar een afspraak of een conventie (het algemeen-geldige). Voorbeeld: logo van een merk, naar een merk,. Bijvoorbeeld Pink Ribbon= borstkankerstichting.

Ilayda Tomruk, JDE-D06

 

Artikel relevante podium – Ilayda Tomruk

Het relevante podium voor mijn analyse opdracht, ook wel de doelgroep te noemen zijn vooral HBO studenten die het onderwerp semiotiek iets duidelijker uitgelegd willen met een voorbeeld. Waarschijnlijk weten ze al wel vaag wat semiotiek betekent, maar nog niet hoe het wordt toegepast en alle belangrijke dingen in de achtergrond. Ook wordt er uitgelegd wat er belangrijk is bij semiotiek en welke termen er nog meer bij horen.

Ilayda Tomruk, JDE-D06

Blog 4 – Framing en beeldmanipulatie

Framing is een overtuigingstechniek in communicatie. De techniek bestaat eruit woorden en beelden zo te kiezen, dat daarbij impliciet een aantal aspecten van het beschrevene worden uitgelicht. Deze uitgelichte aspecten helpen om een bepaalde lezing van het beschrevene of een mening daarover te propageren. Zowel in de politiek als in de reclame wordt framing bewust (en onbewust) ingezet.

Onder beeldmanipulatie wordt verstaan het aanbrengen van veranderingen in een afbeelding. Beeldmanipulatie is strikt genomen hetzelfde als beeldbewerking. Het woord beeldmanipulatie wordt echter meer gebruikt in de zin van het wijzigen, verwijderen of toevoegen van afzonderlijke beeldelementen in een bepaalde afbeelding.

Image 

Nu weten we wat framing en beeldmanipulatie inhouden. Ze betekenen ongeveer hetzelfde. Op de foto zien we dezelfde auto van het merk Chrysler op twee manieren getoond. Als we naar de bovenste plaatje kijken, zien we een witte auto met een achtergrond die niet opvalt. Als dit in een reclame gebruikt zou worden, zou het waarschijnlijk niemand opvallen en niet interessant zijn. Maar als we naar de tweede plaatje kijken, zien we meteen veel verandering. De kleur van de auto is veranderd, de muur op de achtergrond is nu met graffiti en het belangrijkste waarschijnlijk voor de mannen is de vrouw op de voorgrond. De kleur van de auto is nu rood in plaats van wit. Het valt meteen op en je krijgt meteen de neiging om ernaar te kijken. De graffiti op de muur op de achtergrond geeft een “stoere” uitstraling wat ook meteen voor aandacht zorgt. Het betekent dus dat het een stoere auto is, of dat je stoer bent als je in een Chrysler rijdt. Ten slotte de vrouw op de voorgrond. Het doelgroep van een auto reclame zijn natuurlijk mannen. Een mooie vrouw krijgt meteen aandacht bij de mannen, ook dit zorgt dus voor aandacht en krijgen misschien sommige mannen het gevoel dat ze aandacht krijgen bij de vrouwen als ze in een Chrysler rijden.

Ilayda Tomruk, JDE-D06

Blog 3 – Audio analyse

Ik heb de short film Magnetic (2012) van F.C.Rabbath uitgekozen om hem te analyseren op geluid.

Link: http://www.youtube.com/watch?v=sdbaD8OOxfA

In het begin horen we een instrument, namelijk een piano. Het gebruik van weinig instrument geeft meestal een rustgevend gevoel. En dat geldt vooral voor de piano. Ondertussen horen we ook het geluid van een magneet waarmee het jongetje aan het spelen is. De manier waarop het jongetje met het magneet aan het spelen is, geeft een ongeduldig gevoel door. Het betekenis verandert dus als de twee verschillende geluiden (piano en magneet) door elkaar heen worden gebruikt. Ook hoor je ondertussen vogelgeluiden. Dit toont dus dat het buiten wordt afgespeeld, dus ook zonder beeld zou je dit kunnen weten. Als het jongetje al zijn moed bij elkaar haalt en naar het meisje durft te gaan om het magneet aan haar te geven, worden de geluiden opeens drukker en sneller. Dit is om de spanning op te wekken. Op ‘t moment dat het jongetje en het meisje groter zijn gevonden komt er een nieuwe geluid bij. Het lijkt een beetje op een trapgeluid. Daarna komt er nog iets bij en dit is dan niet meer een rustgevend gevoel, maar meer een ‘stoer’ geluid (dit geluid is wel heel kort). De hoofdrolspeler (het jongetje) is groter geworden en werkt waarschijnlijk in een fabriek. Hij is bezig met het maken van een armband en je hoort een drumstel met wat andere geluiden erdoorheen om dus actie duidelijk te maken. In ‘t restaurant wordt het eventjes heel stil, dat is om het jongetje en zijn zelfgemaakte armband even de aandacht te geven. Wanneer de mensen op hem af komen hoor je een piano, geklop en ‘zogenaamde’ magneetgeluiden, om dus aan te tonen dat hij de mensen aantrekt door zijn magnetisch ketting. Maar op het moment dat hij dit uitprobeert bij het meisje waar hij verliefd op is mislukt het en hoor je alweer een zogenaamde ‘magneetgeluid’ maar dan het tegenoverstelde van naar zich toe trekken. Je hoort ook natuurlijk geluiden: vogel, lucht en dat het meisje valt. Het filmpje eindigt met een piano geluid die ”liefde” toont, door zijn rustgevendheid. We concluderen dus dat je alleen met geluid, ook veel kunt begrijpen. Je hoeft het niet per se te zien.

Ilayda Tomruk, JDE-D06

Blog 2 – Production design

Blog 2 – Production design

We kennen acht belangrijke begrippen die belangrijk zijn bij mise en scène, namelijk:locatie, belichting, kostuums, acteurs, compositie en props. Om aandacht op te wekken wordt er gebruikgemaakt van grootte, kleur, contrast, licht en beweging. D.m.v. een scène uit de film “Salt” van Angelina Jolie ga ik een paar van deze begrippen analyseren.

Link van de scène: http://www.youtube.com/watch?v=iICFGh3sNx4

Als we kijken naar visuele intensiteit is er sprake van affiniteit. Er is weinig contrasten een kleine visuele intensiteit. De setting (locatie) in deze scène is de snelweg. De hele scène speelt zich af op de snelweg. Als we kijken naar belichting, is er geen gebruik gemaakt van een speciale belichting. Er is dus sprake van natuurlijke belichting, dat betekent dat als belichtingsmiddel de belichting van lucht is gebruikt. De scène duurt ongeveer een minuut en er wordt in die tijd gebruikgemaakt van veel verschillende shots. Twee voorbeelden van shots uit de scène zijn: vogelperspectief(0:01), hierbij wordt er een shot genomen van boven. Close-up (0:03), hier wordt het gezicht van Angelina Jolie van dichtbij laten zien om te tonen dat zij de hoofdrolspeler is en zij de aandacht moet krijgen. Als beeldovergang wordt er gebruikgemaakt van een cross fade. Het gaat gedurende de scène wel over dezelfde onderwerp. Namelijk dat Angelina Jolie wil ontsnappen van de politie. 

Ilayda Tomruk, JDE-D06